0 items in the shopping cart
  • No products in the cart.

Condicions generals de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web www.artmanya.es (d’ara endavant “el Lloc web”) del que Genoveva Clares Blanch (d’ara endavant “Art&Manya”) és titular. Art&Manya és una societat particular domicili social en C/ Rafael Estela 7-9, 17490 Llançà (Girona) ESPANYA, proveïda de NIF nº 40460662-M.

La utilització per part del client dels serveis de la tenda d’Internet de Art&Manya pressuposa, en tot cas, l’adhesió a les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Art&Manya al moment mateix de l’ordre de compra. Per això, és convenient que el client llegeixi aquestes Condicions Generals abans de procedir a realitzar una compra.

Àmbit del contracte

Les presents Condicions Generals de Compra s’apliquen a la venda de tots els productes de Art&Manya a través de la seva pàgina web, a consumidors a els qui se’ls pugui lliurar comandes a Europa (només zona euro).

Art&Manya es reserva el dret a cancel·lar el compte d’accés d’un usuari si es detecten actes fraudulents, especulatius o de mala fe en la utilització d’aquest servei.

Límit de compra

Per raons de seguretat, no poden realitzar-se compres superiors a 1.500 € ni amb més de 40 articles per comanda.

Preu

Els preus aplicables són els indicats a la pàgina web en la data de la comanda. Els preus que apareixen detallats en cada producte inclouen l’I.V.A. (Impost sobre Valor Afegit). L’import de les despeses d’enviament s’indica al client de manera desglossada al moment en què realitzi la comanda. Art&Manya es reserva el dret d’efectuar, a qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar, fins i tot diàriament, productes i preus en funció de les novetats que vagin apareixent.

En el cas d’enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla, el client haurà d’abonar les despeses de duana corresponents, els quals variaran en funció del pes de l’enviament. El mateix ocorre amb Suïssa i Noruega, en aquest cas l’import de les despeses de duana depèn de l’import total de la comanda.

Pagament

Totes les compres es poden pagar amb targeta de crèdit Visa®, Mastercard®, així com amb Sistema PayPal. En qualsevol cas, l’elecció del mitjà de pagament es realitza, durant el procés de compra, en la pantalla corresponent.

El client ha de notificar a Art&Manya qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant e-mail o via telefònica, en el menor termini possible perquè Art&Manya pugui realitzar les gestions oportunes.

Addicionalment els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifraude, que comportin el rebuig de cert tipus d’operacions. Art&Manya no és responsable de l’aplicació d’aquest tipus de polítiques de seguretat.

Disponibilitat dels productes

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels productes. Si es produeixen incidències quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, s’informarà immediatament al client i es procedirà al reemborsament de qualsevol quantitat que hagués pogut haver-hi abonat.

Entrega

El lliurament es realitzarà en l’adreça indicada pel client, que pot ser diferent a la de la seva residència habitual, podent-se enviar al seu lloc de treball o fins i tot a una tercera persona a la qual es desitgi fer un regal. En qualsevol dels supòsits s’exigirà la identificació del comprador o de la persona a la qual es dirigeix el producte mitjançant document oficial que li identifiqui i signatura de l’albarà de lliurament. El termini de lliurament que es fixi en el Lloc web tindrà caràcter merament indicatiu. No obstant això, Art&Manya s’esforçarà per respectar aquest termini, no sent responsable en cas de sobrepassar el termini inicialment benvolgut.

En el cas de lliuraments a Illes Canàries, Ceuta i Melilla, el client haurà de pagar les despeses de duana corresponents al moment de rebre la comanda. Aquests varien en funció del pes de la comanda i poden suposar uns 20€. El mateix ocorre per a enviaments a Suïssa i Noruega: en aquest cas els costos suposen un 7,5% del total de la comanda, aproximadament. En cas que el client no retiri la comanda una vegada aquest es trobi en la duana, correrà amb les despeses que generi la seva tornada al nostre magatzem. Aquestes despeses es descomptaran de l’import de la devolució de la seva compra.

Canvis i devolucions (en cas de tara o defecte)

Comandes lliurades en Espanya:
-A través d’Internet: disposes d’un termini de 30 dies naturals des de la data de recepció de la comanda per retornar-ho i/o procedir al seu canvi a través d’Internet. Els canvis només podran realitzar-se en els colors i/o en les talles de la mateixa referència. Posa’t en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client cridant al +34 972 120 105 i passarem a recollir la teva compra a l’adreça de lliurament que vas indicar.

-A través de la nostra botiga: disposes d’un termini de 30 dies naturals des de la data de la compra per anar a la nostra botiga i realitzar allí el canvi o devolució. En aquest cas, els canvis podran realitzar-se per qualsevol altra referència, abonant la diferència el client, si la hi hagués.

Illes Canaries, Ceuta o Melilla: disposes d’un termini de 30 dies naturals des de la data de compra per retornar-ho o canviar-ho en tenda.

Aquestes devolucions i/o canvis no tenen cost algun per al client.
Comendes lliurades a la U.E:
-A través d’Internet: en aquest cas, només s’admeten devolucions (no canvis). Disposes d’un termini de 30 dies naturals des de la data de recepció de la comanda. Per a això, has d’enviar els articles no desitjats a artmanya.es en C/ Rafael Estela 7-9, 17490 Llançà (Girona) ESPANYA, pel mitjà de transport que prefereixis (les despeses de devolució són a càrrec del client).

Tant per a Espanya com per a la resta de la U.E: en les devolucions o canvis a través d’Internet és necessari incloure emplenat el formulari de canvis, devolució i/o desistiment adjunt a l’enviament. En les devolucions o canvis en tendes físiques és necessari presentar l’albarà de compra. És necessari retornar els articles no desitjats en el seu embalatge i estat original.

En cap cas es retornen les despeses de devolució ni les despeses de duana, si els hi hagués.

Condicions: tens dret a desistir del contracte sense necessitat de justificació, en un termini de 30 dies naturals des de la recepció de l’article.

Cost: Art&Manya reemborsarà l’import corresponent a tot tardar en el termini de 14 dies naturals des de la recepció de la notificació de la decisió de desistir del contracte. El reemborsament es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar.

Procediment: Posa’t en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client cridant a el +34 972 120 105 i passarem a recollir l’article/s a l’adreça de lliurament que vas indicar. És necessari retornar els articles no desitjats en el seu embalatge i estat original, i has d’incloure, completat, el document adjunt a l’enviament (Formulari de canvis, devolució i desistiment).

Garantia dels productes adquirits

La garantia contractual oferta és la que s’estableix en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Art&Manya respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en el termini de dos anys des del lliurament, sempre que el client hagi informat a Art&Manya d’aquesta falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Atenció al Client

Per a qualsevol dubte, suggeriment, reclamació o consulta sobre la tenda online, pot dirigir-se al Servei d’Atenció al Client, per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: +34 972 120 105
Correu electrònic: info@artmanya.es
O per correu postal en la següent adreça: C/ Rafael Estela 7-9, 17490 Llançà (Girona) ESPAÑA.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.